Tuesday lecture in digital archaeology at the Blekinge Museum!

Published 2 November 2023
DigArk

Professor Nicolò Dell'Unto will give an insight into current projects and the benefits of technology in field archaeology during the "Tuesday lecture" at the Blekinge Museum.

Noggrann kameradokumentation och data skapar nya arkeologiska möjligheter både idag och för framtiden. Västra Vång, Gribshunden, Halahult och Blekinges östra skärgård är alla platser där nya digitala arbetssätt används inom fältarkeologin. Professor Nicolò Dell’Unto från Lunds universitet ger oss inblick i aktuella projekt och vilken nytta man i dag har av tekniken. Hörsalen, Blekinge museum. Fri entré Föreläsningen är på engelska.

Accurate camera documentation and data create new archaeological opportunities both today and in the future. Västra Vång, Gribshunden, Halahult and Blekinge's eastern archipelago are all places where new digital working methods are used in field archaeology. Professor Nicolò Dell'Unto from Lund University gives us an insight into current projects and the benefits of technology today.

Where: Auditorium, Blekinge Museum.

When: November 7 at 18:30.

Free admission. The lecture is in English.

https://www.facebook.com/events/123905387481843?active_tab=about